DACKESTUGAN NO K 439 OK DACKE
Dackestugan NO 1:7 500
Dackestugan NO 1:7 500
Framställd 2003
Godkänd LMV 2003-02-04
SOFT febr 2003
Skala 1:7 500
Ekvidistans 5 m
Grundmaterial Äldre karta
Fältarbete Kartprojekt Mörrum
Kenneth Kaijsajuntti
Digitalisering Kartprojekt Mörrum
Kenneth Kaijsajuntti
   
   
   
375 m   375 m