VÄMÖ K 409 FK VITTUS
Vämö 1:10 000
Bryggareberget 1:5 000
Framställd 2001
Godkänd LMV 2001-04-20
SOFT febr 2001
Skala 1:10 000, 1:5 000
Ekvidistans 2.5 m
Grundmaterial Inger Lundqvist AB
Fältarbete Kartprojekt, Mörrum
Kenneth Kaisajuntti
Digitalisering Kartprojekt, Mörrum
Kenneth Kaisajuntti
   
   
   

Tre särtryck finns, samtliga i skala 1:5 000
Bryggareberget (ovan)
Vämöparken
Västra Mark

500 m   250 m