BASTASJÖ VÄSTRA K 440 FK VITTUS
Bastasjö Västra 1:10 000
Bastasjö Västra 1:10 000
Framställd 1996
Godkänd LMV 2003-07-28
SOFT april 2003
Skala 1:10 000
Ekvidistans 5 m
Grundmaterial Inger Lundqvist
Fältarbete Kartprojekt, Mörrum
Kenneth Kaisajuntti
Digitalisering Kartprojekt, Mörrum
Kenneth Kaisajuntti
   
   
   
500 m   500 m