BASTASJÖ ÖSTRA K 431 FK VITTUS
Bastasjö Östra 1:10 000
Bastasjö Östra 1:10 000
Framställd 2002
Godkänd LMV 2002-04-30
SOFT apr 2002
Skala 1:10 000
Ekvidistans 5 m
Grundmaterial Inger Lundqvist AB
Fältarbete Kartprojekt Mörrum
Kenneth Kaisajuntti
Digitalisering Kartprojekt Mörrum
Kenneth Kaisajuntti
   
   
   
500 m   500 m